Vòi Tự Động

 

Vòi Tự Động TOTO sử dụng công nghệ hiện đại Nhật Bản, thiết bị cảm ứng bằng 64 mắt đọc, tạo vùng nhận biết khoảng cách mạnh hơn, cấp nước nhanh hơn. Thay vì vặn xả bạn chỉ cần điều kiển nó chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Một sản phẩm đày tiện nghi của TOTO giúp mọi việc của bạn trở nên vô cùng dễ dàng.

TLP01701J

58.800.000 đ

DLE105AN/DLE124DH/DN010

17.050.000 đ

TEN40ANV900/TN78-9V900/TVLF405

13.430.000 đ

TEN12ANV900/TN78-9V900/TVLF405

13.430.000 đ

TTLA101/TTLE101E2L/TVLF405

10.130.000 đ

TTLA102/TTLE101E2L/TVLF405

9.510.000 đ

TTLA101/TTLE101B2L/TVLF405

8.890.000 đ

TTLA102/TTLE101B2L/TVLF405

8.270.000 đ