Bát Sen Tắm

 

Bát sen TOTO bổ sung khí vào nước giúp bạn có nhiều trải nghiệm thú vị hơn khi tắm. Bạn sẽ cảm thấy như thể đang đứng dưới một dòng nước mạnh mẽ mà không làm tăng lượng nước sử dụng. Bổ sung khí vào nước cũng là một cách khéo léo để nước được sử dụng hiệu quả hơn.

DBX114CAMR

31.740.000 đ

DBX114-1CAM

30.580.000 đ

TBW01005B/TBN01002B

24.890.000 đ

DBX115CAMR

18.450.000 đ

DBX115-1CAM

17.270.000 đ

TBW02004A

6.380.000 đ

TBW01004A

6.370.000 đ

TX488SZ

6.050.000 đ

TX491SN

5.630.000 đ

TBW02003A

5.550.000 đ

TBW01003A

5.540.000 đ

TBW02003B1

5.090.000 đ

TBW01003B1

5.090.000 đ

TBW02017A

3.890.000 đ

TBW02005A

2.650.000 đ

TBW01008A

2.650.000 đ

TBW03002B

1.770.000 đ

TBW03001B

1.640.000 đ

DGH108ZR

1.410.000 đ

TBW01013B

1.200.000 đ