Đặt Sàn

 

Bộ vòi đặt sàn TOTO với lớp mạ Crom/Niken sẽ tránh bị trầy xước và chống bụi bẩn bám vào bởi có lớp mạ bền vững theo thời gian. 

TBP02303A/TBN01105B

100.660.000 đ

TBP01301A#BN/TBN01105B

100.660.000 đ

TBP03301A/TBN01105B

86.160.000 đ

TBP01301A/TBN01105B

79.660.000 đ

TBG08306A/TBN01105B

52.960.000 đ

TBG07306A/TBN01105B

52.960.000 đ

TBG09306A/TBN01105B

39.960.000 đ

TBG10306A/TBN01105B

36.910.000 đ

TBG01306B/TBN01105B

36.560.000 đ

TBG11306A/TBN01105B

33.460.000 đ

TBG02306B/TBN01105B

30.510.000 đ

TX445SESV3

17.180.000 đ