Dây Xịt

 

Dây xịt TOTO dễ dàng lắp đặt và thay thế.

TVCF201

850.000 đ

THX20NBPIV

650.000 đ