Bồn Tắm Nhựa

 

Đơn giản, sang trọng. Hoạt động dễ dàng, tiện nghi với độ bền tuyệt vời. Sử dụng vật liệu và công nghệ thân thiện môi trường. Với nhiều kiểu dáng đa dạng: thiết kế dạng dài, oval, tròn và bồn tắm có yếm tích hợp.

PAY1816HPWE#W/NTP005E

83.970.000 đ

PAY1717CPTE#W

55.880.000 đ

PAY1300PE#W/DB505R-2B

26.100.000 đ

PAY1735HVC/TBVF411

19.040.000 đ

PAY1725HVC/TBVF411

19.040.000 đ

PAY1715HVC/TBVF411

19.040.000 đ

PAY1525HVC#W/TVBF411

17.570.000 đ

PAY1515HVC#W/TVBF411

17.570.000 đ

PAY1735VC/TBVF411

17.180.000 đ

PAY1725VC/TBVF411

17.180.000 đ

PAY1715VC/TBVF411

17.180.000 đ

PAY1525VC#W/TVBF411

15.710.000 đ

PAY1515VC#W/TVBF411

15.710.000 đ

PAY1730HV/TBVF411

14.430.000 đ

PAY1720HV/TBVF411

14.430.000 đ

PAY1710HV/TBVF411

14.430.000 đ

PAY1520HV#W/TVBF411

13.550.000 đ

PAY1510HV#W/TVBF411

13.550.000 đ

PAY1730V/TBVF411

12.640.000 đ

PAY1720V/TBVF411

12.640.000 đ