Bồn Tắm Ngọc Trai

 

Giúp bạn biến phòng tắm gia đình bạn thành Spa hiện đại. Được bao phủ ngọc trai làm bề mặt bồn tắm đẹp lấp lánh như đồ trang sức, phòng tắm của bạn sẽ trở nên cao cấp hơn.

PPYD1720HPTE#P/NTP003E

374.060.000 đ

PPYB1720HPTE#P/NTP003E

266.760.000 đ

PPY1720HPTE#P/NTP003E

165.220.000 đ

PPY1720PTE#P/NTP003E

162.350.000 đ

PPYB1710RHPE#P/DB501R-2B

140.030.000 đ

PPYB1710LHPE#P/DB501R-2B

140.030.000 đ

PPYB1710RHPE#S/DB501R-2B

136.220.000 đ

PPYB1710LHPE#S/DB501R-2B

136.220.000 đ

PPYB1610RHPTE#S

135.360.000 đ

PPYB1610LHPTE#S

135.360.000 đ

PPYK1710ZRHPE#P/DB501R-2B

134.290.000 đ

PPYK1710ZLHPE#P/DB501R-2B

134.290.000 đ

PPYK1710ZRHPE#S/DB501R-2B

131.230.000 đ

PPYK1710ZLHPE#S/DB501R-2B

131.230.000 đ

PPY1810HIPTV14E#S

125.660.000 đ

PPY1610HIPTV14E#S

115.780.000 đ

PPY1810HIPTE#S

113.110.000 đ

PPY1610HIPTE#S

108.760.000 đ

PPY1810HPTE#S

54.550.000 đ

PPY1810PTE#S

54.360.000 đ