Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp

 

Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp với thiết kế không có két nước, hệ thống van xả trực tiếp từ nguồn nước. Giúp tích kiệm không gian tại các khu công cộng.

CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J

14.490.000 đ

CW705ENJ#W/TC393VS

14.098.000 đ